การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ.2566-2570

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ร่วมกับกองฝึกอบรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ.2566-2570 ให้กับคณะทำงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 39 คน ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.2566-2570 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา ในการนี้ นายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ให้เกียรติเปิดประชุมฯ

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา