สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนฯ โดยสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ร่วมกับกองฝึกอบรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหาร
จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถ. แจ้งวัฒนะ จ. นนทบุรี มีผู้เข้าสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 46 คน
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายศิริพงษ์ วิศรัมวัน ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและมาตรฐาน
เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา