SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ สำนักงานทางทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายบุญเกตุ ขุนทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล และคณะทำงานโครงการ SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ สำนักงานทางทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ในการนี้ นายสมเกียรติ สมัย ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เสนอแนะแนวทางและปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำมาปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อสนองความต้องการของผู้เช่าใช้ และสนองภารกิจของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา