รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

   นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ) นายโกมล เดชกวินเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร (เลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ) และนายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกล
เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และ รางวัลการพัฒนาดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ลงวันที่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา