สัมมนาทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

  สำนักเครื่องกลและสื่อสารร่วมกับกองฝึกอบรม จัดสัมมนาทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม โกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลในส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กองฝึกอบรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น 192 คน โดยมีนายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กล่าวเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายเพื่อใช้ในการทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#เงินทุนหมุนเวียนฯ #สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา