การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานกรรมการ นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่่ายดำเนินงาน ในฐานะกรรมการ นายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ วรวิถี กรมทางหลวง และผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

#เงินทุนหมุนเวียนฯ #สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา