โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3

 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โดยนายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจากตำแหน่งต่างๆ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 75 คน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา