ประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และการใช้งานให้ครอบคลุมถึงระดับ กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และการใช้งานให้ครอบคลุมถึงระดับ กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน ของแต่ละหน่วยงาน ตามนโยบายการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน (สพร.) มาใช้งาน ณ ห้องประชุมการุญ อบแย้ม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา