โครงการยกระดับความผาสุกและตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธธม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างค่านิยมการดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ดำเนินการจัดสัมมนาฯ ให้กับบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความผาสุกและตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธธม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างค่านิยมการดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ณ สักธารรีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 57 คน ในการนี้ นายประมวล ชูบรรจง ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ให้เกียรติเปิดการสัมมนา

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา