ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศอัตราค่าเช่าเครื่องจักรกล ประจำปี 2564

อัตราค่าเช่าเครื่องจักรกลเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม จำนวน 13 รายการ

ตามมติคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ครั้งที่ 4/2564เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 วาระที่ 4.4เรื่องขออนุมัติอัตราค่าเช่าเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าเช่าเครื่องจักรกลเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม จำนวน 13 รายการ ตามบันชีแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

 

โหลดบัญชีแนบท้าย
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา