เดินทางทิพย์!! ช่วงอยู่บ้านอัพเดทสาย118 ”เชียงใหม่-เชียงราย”

เดินทางทิพย์!! ช่วงอยู่บ้านอัพเดทสาย118 ”เชียงใหม่-เชียงราย”

   *วิ่งฉิว 90กม.ส.ค.นี้ปิดจ็อบ4เลน 42กม.2,633 ล้าน
   *อีก67กม.ทล.รอเสนองบขยายครบตลอดทั้งเส้นทาง


    รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้รายงานความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย จาก 2 ช่องจราจร ไปกลับ เป็น 4 ช่องระยะทาง 42.8 กม. วงเงินก่อสร้างรวม 2,633,662,058 บาท ที่แบ่งก่อสร้าง 5 สัญญา
    โดยยังเหลือ2 สัญญาระยะทาง 22.3กม. ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ สัญญาที่ 4 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 กม.20+200-31+700 ระยะทาง 11.5 กม. วงเงิน 756,668,550 บาท บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา 21 ก.พ.62 สิ้นสุด 9 ก.พ.64 รวม 720 วัน ได้ผลงาน 87.443%
    ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างระเบิดภูเขาลดความชันถนน ขึ้นโครงสร้างทางใหม่ ปูผิวจราจร สร้างงานระบายน้ำ และระบบป้องกันดินสไลด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค.64 โดยได้รับสิทธิ์ขยายสัญญาใหม่เนื่องจาก ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เพราะติดปัญหารื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค รวมถึงได้รับสิทธิ์ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่หยุดก่อสร้างคืนผิวจราจรให้ประชาชนโดยขยายสัญญาให้อีก 200 กว่าวัน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.64-ส.ค.64 และสัญญาที่ 5 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 กม.31+700-42+000 และ กม. 62+500-63+000 ระยะทางรวม 10.8 กม. วงเงิน 767,000,000 บาท บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา 12 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ธ.ค.63 รวม 660 วัน ได้ผลงาน 94.650% ปูผิวจราจร และสร้างสะพานเสร็จทั้งหมดแล้ว กำลังตีเส้นจราจร ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน ป้ายจราจรต่างๆ และไฟส่องสว่างคาดแล้วเสร็จ มิ.ย.นี้
    เนื่องจากขอสงวนสิทธิ์ขยายสัญญาใหม่ 186 วัน ตั้งแต่ 3 ธ.ค.63-มิ.ย.64จากปัญหารื้อย้ายต้นไม้ในพื้นที่แนวเส้นทางผ่านเขตป่าไม้ต้องขออนุญาตหน่วยงานเกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้จึงขยายเวลาให้
    รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ส่วนอีก3 สัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดบริการแล้วรวมระยะทาง 20.5 กม.ได้แก่ สัญญาที่ 1 ตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ ช่วง กม. 42+000-กม.51+250 ระยะทาง 9.25 กม. วงเงิน 634,500,000 บาท บริษัทเชียงใหม่สหวิศวโยธาการจำกัดเป็นผู้รับจ้าง
    สัญญาที่ 2 ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 กม.51+250-กม.57+900 ระยะทาง 6.65 กม. วงเงิน 238,422,908 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ปเป็นผู้รับจ้าง และสัญญาที่ 3 ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 กม.57+900-กม.62+500 ระยะทาง 4.6 กม. วงเงิน 237,070,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนะวงศ์กรุ๊ปเป็นผู้รับจ้าง
    รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ทำให้กระทบโครงการก่อสร้าง 2 เรื่อง คือความไม่สะดวกในการขนวัสดุก่อสร้างข้ามจังหวัด เช่น จาก จ.ชลบุรี หรือ กรุงเทพฯ มาเชียงใหม่และเชียงราย เนื่องจากรัฐบาลเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 และปัญหาแรงงานแม้ใช้แรงงานไทยเป็นหลัก แต่มีแรงงานต่างชาติที่ทำงานในไทยนานแล้วก่อนการระบาดทำให้เดินออกนอกพื้นที่ไม่ได้ ผู้รับเหมาได้บริหารจัดการปัญหาและยืนยันว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา อย่างไรก็ตามได้ทำเรื่องเสนอทล.ขอสงวนสิทธิ์ขยายสัญญาไว้ด้วยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย
    สำหรับทางหลวงสาย 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย มีระยะทางตลอดสาย 158 กม. ปัจจุบันขยายเป็น 4 ช่องแล้ว 68.5 กม. หากแล้วเสร็จอีก22.3กม. จะเป็น 4 ช่องรวม 90.8 กม. ช่วยเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 30,000 คันต่อวัน จากเดิมอยู่ที่ 10,000 กว่าคัน
    ส่วนอีก 67.2 กม. ที่ยังเป็น 2 ช่องทล. จะของบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็น 4 ช่องต่อไป เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวทางคดเคี้ยวให้สะดวกและปลอดภัยขึ้น ส่งเสริมการขนส่งสินค้าไป อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เชื่อมประเทศ สปป.ลาว และ เมียนมา ตลอดจนประหยัดเวลาเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย ได้ 1 ชม. จากเดิมใช้เวลา 3 ชม. กว่า ลดเหลือ 2 ชม.
Photo Credit / ขอบคุณแหล่งข่าวจากกรมทางหลวง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา