กรมทางหลวงส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สุโขทัย – จ.อุตรดิตถ์ ขยายทาง ทล.102 สาย บ.ห้วยช้าง – อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ ทางหลวงหมายเลข 102 สาย บ.ห้วยช้าง – อ.ศรีสัชนาลัย นั้น มีความสำคัญเป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่าง ทล. 11 และ 101 ซึ่งสนับสนุนการเดินทางระหว่าง จังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ลักษณะเส้นทางบางช่วงเป็นภูเขาที่ลาดชันสูงและคดโค้ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องขยายเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย รองรับปริมาณการจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 102 สาย บ.ห้วยช้าง – อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อำเภอป่างิ้ว จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.29+545 – กม.36+600 ระยะทางยาวประมาณ 7.05 กม. ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางกว้าง 1.5 เมตร รวมงานก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 150,099,998 บาท

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพรองรับการคมนาคมขนส่งทางบกและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดประตูการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและกลุ่มประเทศอาเซียน เสริมโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญทางภาคเหนือ ยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นสากลยิ่งขึ้น เนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Photo & Content Credit /กรมทางหลวง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา