รหัส 75-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องส่งสายพาน
ลักษณะการใช้งาน ใช้ลำเลียงวัสดุใส่รถบรรทุก