รหัส 84-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องตอกเสาเข็ม
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานตอกเสาเข็ม ฐานรากสะพาน