รหัส 36-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องตบดิน
ลักษณะการใช้งาน ใช้ตบชั้นผิวดินด้วยระบบสั่นสะเทือน