รหัส 85-01
ชื่อเครื่องจักร เครนยกของในโรงงาน
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานยกวัสดุ อุปกรณ์ในโรงงานซ่อม