รหัส 44-04
ชื่อเครื่องจักร รถปิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) หลังคาอลูมิเนียม
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะขนส่งคนงานและภารกิจอื่นๆ ของกรมทางหลวง