รหัส 35-01
ชื่อเครื่องจักร รถบดล้อยาง
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานบดอัดวัสดุชั้นผิวทาง เป็นแบบล้อยาง