วีดีโอแนะนำเครื่องจักรกล

1.เครื่องย่อยกิ่งไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แรงม้า แบบลากจูง

2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเท 3 ทิศทาง

3.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเทท้าย

4.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

5. รถฟาร์มแทรกเตอร์ดันดิน

6.รถดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร

7. รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 11ลบ.ม.

8. เครื่องผสมแอสฟัลต์รีไซเคิลแบบเคลื่อนที่จากมิงลิ่งยางมะตอย 100%