ดาวน์โหลด
คู่มือติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม EMS

ดาวน์โหลด
คู่มือติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ACC

A1_งบประมาณ                                                                                      PDF Zip
A2_รายได้   PDF Zip
A3_เบิกจ่าย   PDF Zip
A4_สินทรัพย์   PDF Zip
A5_บัญชีแยกประเภท   PDF Zip
คู่มือ new gfmis thai   PDF Zip

ดาวน์โหลด
คู่มือติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม อื่นๅ

S1_จัดการหน่วยงาน   PDF Zip
S2_จัดการสิทธิ์   PDF Zip
S3_ติดตั้งอัตโนมัติ   PDF Zip
สารสนเทศผู้บริหาร(ส่วนเว็บรีพอร์ต)   PDF Zip
สารสนเทศผู้บริหาร(ส่วนการจัดทำข้อมูล).   PDF Zip
สารสนเทศผู้บริหาร(ส่วนรายงาน)   PDF Zip

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง ระบบ ACC และ ระบบ EMS ได้ที่นี่