จัดจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตรถดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 3 คัน

ประกาศสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564ดังนี้

ชื่อโครงการ จัดจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตรถดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 3 คัน
งบประมาณโครงการ  11,940,000.00 บาท
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  06/2565

ผู้สนใจ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง


 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
 10 กุมภาพันธ์ 2565

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา