จัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถขุดยี่ห้อ HITACHI

ประกาศสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง   เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

ชื่อโครงการ  ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถขุดยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX200 5G หมายเลข 32-6277-97-2
งบประมาณโครงการ  870,000.00 บาท
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  03/2564

ผู้สนใจ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง
 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
 22 มีนาคม 2564

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา