แจ้งกำหนดดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ)

ส่วนบริหารพัสดุ ดำเนินการขายทอดตลาด  ตามประกาศกรมทางหลวงที่ สก.(งท.๕)/๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ รายการ ตามประกาศแนบพร้อมนี้

ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ รายการที่ ๑ – ๑๑ ที่สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง รายการที่ ๑๒ – ๒๐ ที่ศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกล กรมทางหลวง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

ดาวน์โหลดเอกสาร


สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา